U okviru ciklusa „TEMATSKI KURSEVI PRIMENE PROGRAMSKOG PAKETA GCM“

u petak, 15. marta 2024. godine uspešno je održan međunarodni stručni seminar

 

Cilj seminara bio je detaljno upoznavanje postojećih korisnika programskog paketa GCM (Gavran Civil Modeller) sa novim modulima i komandama naredne verzije softvera.

Sadržaj seminara:

  • Nove opcije CSC-a – Nove opcije u Batch obradi. Novi podmodul za interaktivno grafičko editovanje CSC detalja. Brzo modifikovanje biblioteke CSC detalja.
  • Nove opcije modula X-PAVE – Nova mogućnost prenosa podataka o poprečnom nagibu i širini kolovoza između „Superelevation Ruler-a“. Komunikacija između radnih „Superelevation Ruler-a“ tokom razrade različitih varijanata trase.
  • Novi modul GCM-XRD – Modul za izradu detaljnih dinamičkih planova raskrsnice sa presecanjem tokova. Novi pojmovi – dinamičke trake (saobraćajne), nove dinamičke tangente (na trake) i dinamičke upravne na tangente, dinamički „nosevi“ (vrhovi) ostrva. Dinamičko vezivanje „noseva“, dinamičke niše levih i desnih skretanja, dinamički elementi horizontalne markacije: pune i isprekidane linije, strelice, markacija ostrva, pešački prelazi.
  • Novi modul GCM-XRO – „Classic Roundabout“ - podmodul za izradu dinamičkih planova klasičnih raskrsnica sa kružnim tokom. Detaljna kritička analiza metoda i projektnih parametara prema relevantnim standardima i postupci njihove implementacije kroz novi GCM modul.
  • Novi modul GCM-XRO – „Turbo Roundabout“ - podmodul za izradu planova turbo raskrsnica sa kružnim tokom. Detaljna analiza geometrijske konstrukcije prema GCM metodologiji. Konstrukcija osnovnih tipova turbo kružnih raskrsnica.
  • Novi modul XRO – Podmodul za brzu simulaciju kretanja drumskih vozila duž Polyline-a, uvođenje pojma konvoja vozila.
  • Novi modul GCM-TRIPS – Novi modul za analizu opterećenja grafa gradske putne mreže. Konstrukcija mreže: postavljanje nodova, povezivanje nodova, apliciranje produkcije/atrakcije u nodove. Povezivanje nodova linkovima, rangiranje linkova (dodela zavisnosti protok-brzina). Vremenski penali u raskrsnicama. Distribucija putovanja između zona. Apliciranje putovanja na mrežu. Analiza strukture tokova na linkovima, analiza intenziteta saobraćajnih struja u raskrsnicama. Modal split. Predopterećenje mreže. Konstrukcija izohrona.

Predavač na seminaru bio je dr Dejan Gavran, dipl. građ. inž.
sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

 


 


www.kongresoputevima.rs
www.putevi-srbije.rs
www.unipromet.co.rs
www.aco.rs
www.deltabloc.com/en
www.tzi.ba
www.integralinzenjering.com
www.dri.si
www.ceste-conference.com
www.teknoxgroup.com
www.terra-world.com
www.adomne.rs
www.izgmne.com
www.soko-bom.com
www.simm.me
www.put-invest.com
www.24ing.mk
www.slp-pile.com
www.peri.rs
www.betonlucko.hr
www.bexelconsulting.com
www.arup.com
www.gradimo.ba
www.trafex.hr
www.planinvest.net
www.bit.ly/4csJ6n3