BUILD Plus logo

PREDAVAČI TEME
Prof. dr Mihailo Maletin, Građevinski fakultet, Beograd Principi primene kružnih raskrsnica na vangradskim putevima
Doc. dr Mirza Pozder, Građevinski fakultet, Sarajevo Konceptualne vizualizacije 4D i 5D simulacije u planiranju i projektovanju cesta
Prof. dr Tomaž Tollazzi, Fakultet za građevinarstvo, saobraćajno inženjerstvo i arhitekturu, Maribor Noviteti za poboljšanje nivoa saobraćajne bezbjednosti
Prof. dr Peter Lipar, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju, Ljubljana Evaluacija efekata mjera za poboljšanje bezbjednosti saobraćaja
Prof. dr Jovan Despotović, Građevinski fakultet, Beograd Voda i saobraćajni putevi - saobraćajnice: od početka do kraja
Doc. dr Stanislav Jovanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Održavanje - ključna stavka u ukupnim troškovima tokom životnog veka železničke infrastrukture
Mr Igor Radović, JP "Putevi Srbije" Zaštitne mere protiv štetnog dejstva saobraćajne buke
V. prof. dr Goran Mladenović, Građevinski fakultet, Beograd Analiza nosivosti kolovoznih konstrukcija na osnovu merenja defleksija
V. prof. dr Igor Jokanović, Građevinski fakultet, Subotica Ocena vrednosti putnog kapitala
Doc. dr. sc. Irena Ištoka Otković, Građevinski fakultet, Osijek Primjena mikrosimulacijskih modela u prometnim analizama
V. prof. dr Dejan Gavran, Građevinski fakultet, Beograd Korak po korak, kroz treću dimenziju: Od situacionog do nivelacionog plana raskrsnice

 

 


© 2014 Build plus, sva prava zadržana