BUILD Plus logo

Satnica:

četvrtak, 1. jun 2017.
08:30 - 10:00 Registracija gostiju  
10:00 - 10:05 Otvaranje skupa  
10:05 - 10:50 Prof. dr Mihailo Maletin, Građevinski fakultet, Beograd Principi primene kružnih raskrsnica na vangradskim putevima
10:50 - 11:35 Doc. dr Mirza Pozder, Građevinski fakultet, Sarajevo Konceptualne vizualizacije 4D i 5D simulacije u planiranju i projektovanju cesta
11.35 - 12:00 Pauza sa osveženjem  
12:00 - 12:15

Predstavljanje velikih sponzora:

Srđan Tomić, dipl.inž.maš.
ACO Građevinski elementi d.o.o.

Norman Fritz, dipl. ing.
Deltabloc, Austrija


ACO sistemi za odvodnjavanje i prečišćavanje voda u projektima putne infrastrukture

H4b betonske zaštitne ograde na slovenačkim autoputevima

12:15 - 13:00 Prof. dr Tomaž Tollazzi, Fakultet za građevinarstvo, saobraćajno inženjerstvo i arhitekturu, Maribor Noviteti za poboljšanje nivoa saobraćajne bezbjednosti
13:00 - 13:45 Prof. dr Peter Lipar, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju, Ljubljana Evaluacija efekata mjera za poboljšanje bezbjednosti saobraćaja
13:45 - 14:45 Ručak  
14:45 - 15:30 Prof. dr Jovan Despotović, Građevinski fakultet, Beograd Voda i saobraćajni putevi - saobraćajnice: od početka do kraja
15:30 - 16:15 Doc. dr Stanislav Jovanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Održavanje - ključna stavka u ukupnim troškovima tokom životnog veka železničke infrastrukture
16:15 - 16:30 Pauza sa osveženjem  
16:30 - 17:15 Mr Igor Radović, JP "Putevi Srbije" Zaštitne mere protiv štetnog dejstva saobraćajne buke
17:15 - 17:30 Pauza  
17:30 - 18:30 Promocija almanaha PUT plus 17/18  
18:30 - 20:00 Slobodno vreme  
20:00 - 01:00 Svečana večera i zabava  
petak, 2. jun 2017.
10:00 - 10:45 Prof. dr Branko Mazić, Građevinski fakultet, Sarajevo Zaštita kolovozne konstrukcije od štetnog dejstva mraza
10:45 - 11:30 V. prof. dr Goran Mladenović, Građevinski fakultet, Beograd Analiza nosivosti kolovoznih konstrukcija na osnovu merenja defleksija
11:30 - 11:50 Pauza sa osveženjem  
11:50 - 12:10

Predstavljanje sponzora:

> CRH (Srbija) d.o.o.
> Adfors Saint-Gobain
> DRI upravljanje investicij, d.o.o.
> Stirling Lloyd Polychem
> Udruženje poslodavaca putne privrede Republike Srbije "Putar"

 
12:10 - 12:55 V. prof. dr Igor Jokanović, Građevinski fakultet, Subotica Ocena vrednosti putnog kapitala
12:55 - 13:40 Doc. dr. sc. Irena Ištoka Otković, Građevinski fakultet, Osijek Primjena mikrosimulacijskih modela u prometnim analizama
13:40 - 14:30 Koktel pauza  
14:30 - 15:15 V. prof. dr Dejan Gavran, Građevinski fakultet, Beograd Korak po korak, kroz treću dimenziju: Od situacionog do nivelacionog plana raskrsnice
15:15 - 16:00 Diskusija i zaključak  

 © 2014 Build plus, sva prava zadržana